รายละเอียดกิจกรรม

SCT Chan Half Marathon 2023 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล ในสโลแกน วิ่งเดิน พาเพลินชมสวนผลไม้ ณ.คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

วันที่จัดงาน 7 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนวิ่ง