รายละเอียดกิจกรรม

SCT Chan Half Marathon 2023 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล ในสโลแกน วิ่งเดิน พาเพลินชมสวนผลไม้ ณ.คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

วันที่จัดงาน 21 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนวิ่ง

ติดตามการจัดส่งเสื้อวิ่ง

เส้นทางวิ่ง

Fun Run 5km.

Mini Marathon 10km.

Half Marathon 21.1km.

Cut-Off Time


เสื้อที่ระลึก