รายละเอียดกิจกรรม

SCT Chan Half Marathon 2023 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล ในสโลแกน วิ่งเดิน พาเพลินชมสวนผลไม้ ณ.คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

วันที่จัดงาน 14 พฤษภาคม 2566

ลงทะเบียนวิ่ง


เส้นทางวิ่ง

Fun Run 5km.

Mini Marathon 10km.

Half Marathon 21.1km.

Cut-Off Time


เสื้อที่ระลึก